Entorno Digital

Nou client

 
La Clau ha de tenir entre 6 i 32 caràcters.
 
 
Protecció de Dades de caràcter personal

En relació a la normativa legal vigent de protecció de dades de caràcter personal i al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), l'informem que el responsable de les dades que ens ha proporcionat és ENTORNO DIGITAL, SA La finalitat de la recollida és proporcionar-li el servei sol·licitat, amb base legal reglamentada segons el Codi de Comerç i lleis complementàries. Les seves dades són confidencials i seran utilitzades únicament per a aquesta finalitat. L'informem que mitjançant la marcació de les caselles entendrem que consent el tractament de les seves dades per a cadascuna de les finalitats indicades. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició dret a la transparència de la informació, dret de supressió, de limitació i de portabilitat dirigint-se a ENTORNO DIGITAL, SA (C / Santa Anna, 32 Cerdanyola del Vallès / nic@entorno.es) Paral·lelament, té dret a dirigir les seves reclamacions davant les autoritats de protecció de dades.

Així mateix, respecte de les dades personals de tercers que l'interessat hagi facilitat, l'interessat declara sota la seva responsabilitat que els tercers han estat informats del tractament i la seva finalitat, la qual cosa han consentit. També declara que els tercers han estat informats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició així com de la identitat i adreça del responsable del tractament.

Podeu obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en Avís legal